Ämnen
Nationell patientenkät: Barnsjukvård 2011 i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-723-8)
ISBN-nummer:978-91-7164-723-8
Utgivningsdag:2011-10-11

Nationell patientenkät: Barnsjukvård 2011

Info:
Nationell Patientenkät är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevd kvalitet inom hälso- och sjukvården. Alla landsting och regioner deltar i arbetet som samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting.

Under våren 2011 genomfördes mätning med Nationell Patientenkät inom barnsjukvården – öppen-, sluten- och akutsjukvård. Undersökningarna har haft som avsikt att fånga målsmäns/vårdnadshavares erfarenheter av och synpunkter på besöket/vistelsen utifrån sitt barns perspektiv.
Artnr:
7164-723-8
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Ekonomirapporten, maj 2019
Tillväxten i det reala skatteunderlaget förväntas dämpas rejält åren...
100 kr
Klimatförändringarnas lokala effekter
Det är allmänt känt att vår planet blir varmare och att det riskerar att få allvarliga konsekvense...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...