Ämnen
Nationell patientenkät: Barnsjukvård 2011 i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-723-8)
ISBN-nummer: 978-91-7164-723-8
Utgivningsdag: 2011-10-11

Nationell patientenkät: Barnsjukvård 2011

Info:
Nationell Patientenkät är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevd kvalitet inom hälso- och sjukvården. Alla landsting och regioner deltar i arbetet som samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting.

Under våren 2011 genomfördes mätning med Nationell Patientenkät inom barnsjukvården – öppen-, sluten- och akutsjukvård. Undersökningarna har haft som avsikt att fånga målsmäns/vårdnadshavares erfarenheter av och synpunkter på besöket/vistelsen utifrån sitt barns perspektiv.
Artnr:
7164-723-8
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Ekonomirapporten, oktober 2019
Vi befinner oss nu i början av en lång period med demografiska behov som ökar snabb...
100 kr