Ämnen
Nära vård i Ängelholm i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-770-1)
ISBN-nummer:978-91-7585-770-1
Utgivningsdag:2019-04-10

Nära vård i Ängelholm

Info:
I Ängelholm arbetar kommunen, vårdcentralerna och sjukhuset tillsammans i satsningen Hälsostaden. Syftet är att göra vård och omsorg mer personcentrerad, tillgänglig och preventiv. Här beskrivs några av samarbetena, exempelvis de mobila teamen som flyttar hem vården till patienterna och bygger broar mellan olika vårdgivare. Du möter arbetslaget som förebygger frakturer. Nätverket som arbetar med kognitiv svikt berättar hur de förbättrar vården vid demenssjukdom och teamet som jobbar med besöksvänner beskriver hur de bekämpar sjukdomsfaktorn ensamhet.
Antal: 
Artnr:
7585-770-1
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Använd SIP - Ett verktyg vid samverkan
Individuella planer ska upprättas när någon har behov av insatser både frå...
75 kr
Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet
Den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet är hela skolväsendets handlingsp...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018
Rapporten innehåller 15 resultatöversikter där landsting och regioners hälso- och sjukvård jämförs...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...