Ämnen
Mycket mer än bara pengar. i gruppen  hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-136-6)
ISBN-nummer:978-91-7164-136-6
Utgivningsdag:2006-03-22

Mycket mer än bara pengar.

Info:

Mycker mer än bara pengar ; Det balanserade styrkortet som dynamiskt ledningsverktyg

- Det var lätt att tidigare både manipuleras och enbart gissa sig till resultat, men den tiden är förbi nu och istället är det fakta som gäller. Så säger Gertrud Ekman, regionpolitiker i Skåne. Det tålmodiga arbetet med styrkort har nu gett resultat. I denna skrift får du handfasta råd om hur arbetet med att sätta upp mål, styra och mäta går till i Ystad-Österlen, det minsta av Region Skånes fem sjukvårdsdistrikt. Det är ett framgångsrecept som författarna menar kan användas i många sammanhang.

Artnr:
7164-136-6
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Ekonomirapporten, maj 2019
Tillväxten i det reala skatteunderlaget förväntas dämpas rejält åren...
100 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...