Ämnen
 i gruppen  hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-136-6)
ISBN-nummer:978-91-7164-136-6
Utgivningsdag:2006-03-22

Info:

Mycker mer än bara pengar ; Det balanserade styrkortet som dynamiskt ledningsverktyg

- Det var lätt att tidigare både manipuleras och enbart gissa sig till resultat, men den tiden är förbi nu och istället är det fakta som gäller. Så säger Gertrud Ekman, regionpolitiker i Skåne. Det tålmodiga arbetet med styrkort har nu gett resultat. I denna skrift får du handfasta råd om hur arbetet med att sätta upp mål, styra och mäta går till i Ystad-Österlen, det minsta av Region Skånes fem sjukvårdsdistrikt. Det är ett framgångsrecept som författarna menar kan användas i många sammanhang.

Artnr:
7164-136-6
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018
Rapporten innehåller 15 resultatöversikter där landsting och regioners hälso- och sjukvård jämförs...
God revisionssed i kommunal verksamhet 2018
Revision i kommuner och regioner ska ske enligt god revisionssed. Utöver kommunallagens regle...
165 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Handlingsplan mot missbruk och beroende
Handlingsplan mot missbruk och beroende riktar sig till beslutsfattare och fokuserar på tidig uppt...