Ämnen
Motverka studieavbrott - gymnasieskolans utmaning att få alla elever att fullfölja sin utbildning i gruppen Skola hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-802-0)
ISBN-nummer:978-91-7164-802-0
Utgivningsdag:2012-06-11

Motverka studieavbrott - gymnasieskolans utmaning att få alla elever att fullfölja sin utbildning

Info:

Knappt 70 procent av gymnasieskolans elever fullföljer sin utbildning inom tre år. Övriga elever behöver antingen längre tid på sig för att nå målen eller avbryter sina gymnasiestudier helt. Alltför många elever lämnar gymnasieskolan utan att ha skaffat sig en utbildning som motsvarar arbetsmarknadens krav eller behörighet till högskolan. Vad innebär avbrotten? Vad kan kommuner och skolor göra för att alla elever både ska vilja och klara av att fullfölja sin utbildning?

Engelsk version/English version

95 kr
Antal: 
Artnr:
7164-802-0
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Framtidsval och arbetsliv - Exempel från kommuners studie- och yrkesvägledning
I den här skriften får vi ta del av exempel från kommuner som på olika sätt arbetar framgångsrikt ...
100 kr
Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden
Välfärden står inför en stor rekryteringsutmaning när antalet barn och ga...
Öppna jämförelser - Grundskola 2017
I Öppna jämförelser – Grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå.
Sko...
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Beställ Info