Ämnen
Mosaik i gruppen Ekonomi hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-691-0)
ISBN-nummer:978-91-7164-691-0
Utgivningsdag:2012-05-10

Mosaik

En kalkylmodell som underlättar beslut om tidiga insatser för barn och unga
Info:
Mosaik är en kalkylmodell för att beräkna de sammantagna kostnaderna för tidi­ga insatser till barn och unga. Modellen är tänkt att användas i ett verksamhets­överskridande arbete med barn och unga. I den här rapporten tar vi upp samarbetet mellan den sociala barn- och ungdomsvården och förskolan/skolan. Men kalkylmodellen Mosaik kan också användas i samarbete med andra verksamheter eller med andra huvudmän, till exempel barn- och ungdomspsykiatrin, pri­mär­vårdens första linje eller polisen. Det är bara fantasin som sätter gränser för när kalkylen kan användas.
 
Genom att pröva modellen på fiktiva fall (så kallade ”case”) har sex kommuner på ett värdefullt sätt bidragit till att utveckla modellen och forma schabloner för tidiga öppna insatser och al­ter­nativa insatser.

Vi hoppas att modellen Mosaik kan inspirera andra kommuner och landsting att pröva den!
Artnr:
7164-691-0
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Ekonomirapporten, maj 2019
Tillväxten i det reala skatteunderlaget förväntas dämpas rejält åren...
100 kr
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr