Ämnen
Modeller för kompetens- och karriärutveckling i gruppen Arbetsgivarpolitik hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-730-5)
ISBN-nummer: 978-91-7585-730-5
Utgivningsdag: 2019-06-20

Modeller för kompetens- och karriärutveckling

En intervjuundersökning i fem regioner och fem kommuner
Info:
Rapporten är resultatet av en intervjuundersökning som dels belyser förekomst och utformning av strukturerade modeller för kompetens- och karriärutveckling, dels formerna för utbildningsanställningar för sjuksköterskor i psykiatrin. I denna rapport har arbetsgivarföreträdare och fackliga representanter i fem regioner och fem kommuner intervjuats och ger sin bild av olika modeller för karriär och kompetensutveckling och vilka behov som finns för framtiden.

Syftet med rapporterna är att öka engagemang och kunskap hos chefer och lokala parter om hur kompetens- och karriärutveckling samt specialisering kan bidra och stimulera till verksamhetens utveckling och en säker kompetensförsörjning.
0 kr
Artnr:
7585-730-5
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Ekonomirapporten, maj 2019
Tillväxten i det reala skatteunderlaget förväntas dämpas rejält åren...
100 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...