Ämnen
Modell för fördjupad uppföljning  i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-325-3)
ISBN-nummer:978-91-7585-325-3
Utgivningsdag:2016-03-30
Serie:Kvalitetssäkrad välfärd

Modell för fördjupad uppföljning

Kontroll av utförare inom hälso- och sjukvården
Info:
Denna vägledning är ett praktiskt stöd för landstingen i arbetet med att utveckla en fördjupad uppföljning av utförare inom hälso- och sjukvård, i huvudsak privata utförare.

Med fördjupad uppföljning menas riktad och systematisk kontroll av utförare, som genomförs utöver den löpande uppföljningen. Syftet är att säkerställa att verksamheter, oavsett driftsform, lever upp till de krav i avtal, överenskommelser, lagar och regler som gäller för respektive verksamhet.

Modellen kan användas vid uppföljning av avtal med privata utförare anslutna till offentlig finansiering oavsett anslutningsform, samt på landstingens egenregiverksamhet som ingår i ett valfrihetssystem.
0 kr
Artnr:
7585-325-3
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Att följa upp verksamhet
En allt större andel av kommuner och landstings verksamheter utförs av andra än kom...
80 kr
Förutsättningar för uppföljning
En allt större andel av kommuner och landstings verksamheter utförs av andra än kom...
80 kr
Offentliga uppgifter till vår tjänst
En allt större andel av kommuner och landstings verksamheter utförs av andra än kom...
Användarguide för verktyget kravsorteraren
En allt större del av kommuner och landstings verksamheter utförs av andra än kommu...
Andra har också visat intresse för:
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018
Rapporten innehåller 15 resultatöversikter där landsting och regioners hälso- och sjukvård jämförs...
Fotundersökning vid diabetes
Jämlik fotsjukvård är av stor betydelse för möjligheten att undvika fotkomplikationer vid diabetes...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Svensk sjukvård i internationell jämförelse 2018
I denna rapport jämförs den svenska sjukvårdens prestationer med andra länders...