Ämnen
Modell för fördjupad uppföljning  i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-325-3)
ISBN-nummer:978-91-7585-325-3
Utgivningsdag:2016-03-30
Serie:Kvalitetssäkrad välfärd

Modell för fördjupad uppföljning

Kontroll av utförare inom hälso- och sjukvården
Info:
Denna vägledning är ett praktiskt stöd för landstingen i arbetet med att utveckla en fördjupad uppföljning av utförare inom hälso- och sjukvård, i huvudsak privata utförare.

Med fördjupad uppföljning menas riktad och systematisk kontroll av utförare, som genomförs utöver den löpande uppföljningen. Syftet är att säkerställa att verksamheter, oavsett driftsform, lever upp till de krav i avtal, överenskommelser, lagar och regler som gäller för respektive verksamhet.

Modellen kan användas vid uppföljning av avtal med privata utförare anslutna till offentlig finansiering oavsett anslutningsform, samt på landstingens egenregiverksamhet som ingår i ett valfrihetssystem.
0 kr
Artnr:
7585-325-3
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Att följa upp verksamhet
En allt större andel av kommuner och landstings verksamheter utförs av andra än kom...
80 kr
Förutsättningar för uppföljning
En allt större andel av kommuner och landstings verksamheter utförs av andra än kom...
80 kr
Offentliga uppgifter till vår tjänst
En allt större andel av kommuner och landstings verksamheter utförs av andra än kom...
Användarguide för verktyget kravsorteraren
En allt större del av kommuner och landstings verksamheter utförs av andra än kommu...
Andra har också visat intresse för:
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018
Rapporten innehåller 15 resultatöversikter där landsting och regioners hälso- och sjukvård jämförs...
God revisionssed i kommunal verksamhet 2018
Revision i kommuner och regioner ska ske enligt god revisionssed. Utöver kommunallagens regle...
165 kr
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Trycksårskort ? ett kort för fickan
Den senaste versionen av nationella evidensbaserade riktlinjer kom 2014 och en kortversion finns &...