Ämnen
Minskade hälsoskillnader i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-473-1)
ISBN-nummer:978-91-7585-473-1
Utgivningsdag:2017-04-28

Minskade hälsoskillnader

Ett gemensamt ansvar
Info:
I rapporten beskrivs sju grundläggande förutsättningar, nio åtgärdsområden och ett antal åtgärder som SKL bedömer är centrala för att minska hälsoskillnaderna i samhället. Rapporten vänder sig såväl till kommuner, landsting och regioner som till den statliga nivån och utgör utgångspunkt för SKL:s fortsatta arbete för
att minska folkhälsoklyftan inom en generation.
0 kr
Artnr:
7585-473-1
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Ekonomirapporten, maj 2018
Svenska ekonomi närmar sig balans från högkonjunktur. Det innebär att syssels&...
100 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Ohälsosamma levnadsvanor
Den här skriften vänder sig till hälso- och sjukvårdsledningar, verksamhetsche...