Ämnen
Minskade hälsoskillnader i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-473-1)
ISBN-nummer:978-91-7585-473-1
Utgivningsdag:2017-04-28

Minskade hälsoskillnader

Ett gemensamt ansvar
Info:
I rapporten beskrivs sju grundläggande förutsättningar, nio åtgärdsområden och ett antal åtgärder som SKL bedömer är centrala för att minska hälsoskillnaderna i samhället. Rapporten vänder sig såväl till kommuner, landsting och regioner som till den statliga nivån och utgör utgångspunkt för SKL:s fortsatta arbete för
att minska folkhälsoklyftan inom en generation.
0 kr
Artnr:
7585-473-1
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden
Välfärden står inför en stor rekryteringsutmaning när antalet barn och ga...
Öppna jämförelser - Grundskola 2017
I Öppna jämförelser – Grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå.
Sko...
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Beställ Info
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...