Ämnen
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft : en vägledning för kommunerna i gruppen Miljö hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-410-7)
ISBN-nummer: 978-91-7164-410-7
Utgivningsdag: 2008-12-18

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft : en vägledning för kommunerna

Info:

Kunskaperna och medvetenheten om utomhusluftens hälsorisker har ökat kraftigt de senaste tio åren. Vägtrafiken är en av de viktigaste faktorerna bakom den försämrade luftkvaliteten. 1999 införde Sverige miljökvalitetsnormer (MKN) som ett styrmedel i miljöbalken. I dag finns MKN bland ; annat för utomhusluft, normer som numera bygger på EU:s direktiv.

Den här skriften är en vägledning till kommunerna för hur luftkvaliteten kan förbättras och MKN för utomhusluft uppnås. Den vänder sig främst till dem i kommunen som är närmast berörda: väghållare, planerare och de som arbetar med tillsyn av miljö- och hälsolagstiftningen men också till dem som svarar för olika verksamheter som kan påverka utomhusluften, främst de som upphandlar fordon och transporter.

Skriften ger en översikt av området, redovisar aktuell kunskap och lägger tyngdpunkten på hur ett åtgärdsprogram mot luftföroreningar kan tas fram och vad det kan innehålla.

I SKL:s skrift ”Bättre luft och mindre buller – så här gör vi” (2008) finns bra exempel på hur några kommuner arbetar med frågan.

Artnr:
7164-410-7
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Ekonomirapporten, maj 2019
Tillväxten i det reala skatteunderlaget förväntas dämpas rejält åren...
100 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...