Ämnen
Metod för bättre innemiljö i gruppen Fastigheter hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-536-3)
ISBN-nummer:978-91-7585-536-3
Utgivningsdag:2017-08-22
Serie:FoU-fonden för kommunala fastighetsfrågor

Metod för bättre innemiljö

Info:
Innemiljön är det mest centrala en fastighetsorganisation levererar till sina hyresgäster och den ska vara god. Skolor, förskolor och kontorsmiljöer ska inte ge människor besvär. Tyvärr händer det ändå att byggnader och inredning påverkar människors hälsa. Det kan bero på många olika saker. Byggfel och brister i byggnaden, skadegörelse, olämpliga materialval, bristande underhåll, felaktig lokalvård och olämplig inredning är några av de vanligaste orsakerna. För att förebygga och hantera innemiljöproblem behövs ett systematiskt förhållningssätt i alla skeden av en byggnads livstid. Från projektering till byggnation, ombyggnation och inte minst i löpande förvaltning.
275 kr
Antal: 
Artnr:
7585-536-3
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Så bygger man skolor och förskolor som passivhus
Senast 2019 ska enligt ett EU-direktiv krav införas inom alla medlemsländer på att ...
Andra har också visat intresse för:
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018
Rapporten innehåller 15 resultatöversikter där landsting och regioners hälso- och sjukvård jämförs...
God revisionssed i kommunal verksamhet 2018
Revision i kommuner och regioner ska ske enligt god revisionssed. Utöver kommunallagens regle...
165 kr
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Trycksårskort ? ett kort för fickan
Den senaste versionen av nationella evidensbaserade riktlinjer kom 2014 och en kortversion finns &...