Ämnen
Metod för bättre innemiljö i gruppen Fastigheter hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-536-3)
ISBN-nummer:978-91-7585-536-3
Utgivningsdag:2017-08-22
Serie:FoU-fonden för kommunala fastighetsfrågor

Metod för bättre innemiljö

Info:
Innemiljön är det mest centrala en fastighetsorganisation levererar till sina hyresgäster och den ska vara god. Skolor, förskolor och kontorsmiljöer ska inte ge människor besvär. Tyvärr händer det ändå att byggnader och inredning påverkar människors hälsa. Det kan bero på många olika saker. Byggfel och brister i byggnaden, skadegörelse, olämpliga materialval, bristande underhåll, felaktig lokalvård och olämplig inredning är några av de vanligaste orsakerna. För att förebygga och hantera innemiljöproblem behövs ett systematiskt förhållningssätt i alla skeden av en byggnads livstid. Från projektering till byggnation, ombyggnation och inte minst i löpande förvaltning.
275 kr
Antal: 
Artnr:
7585-536-3
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Så bygger man skolor och förskolor som passivhus
Senast 2019 ska enligt ett EU-direktiv krav införas inom alla medlemsländer på att ...
Andra har också visat intresse för:
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Använd SIP - Ett verktyg vid samverkan
Individuella planer ska upprättas när någon har behov av insatser både frå...
75 kr