Ämnen
Metod för bättre innemiljö i gruppen Fastigheter hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-536-3)
ISBN-nummer:978-91-7585-536-3
Utgivningsdag:2017-08-22
Serie:FoU-fonden för kommunala fastighetsfrågor

Metod för bättre innemiljö

Info:
Innemiljön är det mest centrala en fastighetsorganisation levererar till sina hyresgäster och den ska vara god. Skolor, förskolor och kontorsmiljöer ska inte ge människor besvär. Tyvärr händer det ändå att byggnader och inredning påverkar människors hälsa. Det kan bero på många olika saker. Byggfel och brister i byggnaden, skadegörelse, olämpliga materialval, bristande underhåll, felaktig lokalvård och olämplig inredning är några av de vanligaste orsakerna. För att förebygga och hantera innemiljöproblem behövs ett systematiskt förhållningssätt i alla skeden av en byggnads livstid. Från projektering till byggnation, ombyggnation och inte minst i löpande förvaltning.
275 kr
Antal: 
Artnr:
7585-536-3
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Så bygger man skolor och förskolor som passivhus
Senast 2019 ska enligt ett EU-direktiv krav införas inom alla medlemsländer på att ...
245 kr
Andra har också visat intresse för:
Bygga vackert
God arkitektur ger en estetisk upplevelse, men bidrar också till långsiktig användb...
300 kr
Överlämning av byggprojekt
En stor utmaning i offentliga fastighetsorganisationer är att hantera överlämningen...
275 kr
Byggnader i energisystem - exempel och strategier för låg energiförbrukning
För att minska energianvändningen måste byggnader betraktas ur ett systempersp...
275 kr
Miljöklassning i praktiken
Syftet med miljöcertifieringar är framförallt att styra mot bättre och mer h&#...
195 kr