Ämnen
Mer än bara fyra väggar och tak : facility management ett effektivt stöd till kärnverksamheten i gruppen Fastigheter hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-191-5)
ISBN-nummer:978-91-7164-191-5
Utgivningsdag:2006-10-27
Serie:FoU-fonden för fastighetsfrågor

Mer än bara fyra väggar och tak : facility management ett effektivt stöd till kärnverksamheten

Info:

I allt fler kommuner renodlas kärnverksamheten inom exempelvis skola och äldreomsorg, och man samlar hanteringen av stödtjänster – service-funktioner – i en särskild organisation. Den fastighetsförvaltande orga-nisationen har ofta fått ett utökat ansvar. Man har gått från att vara en traditionell förvaltning till att bli en kunskapsintensiv tjänsteleverantör.

Upplägget kallas för facility management (FM) och har tidigare beskrivits i skrifter från Svenska Kommunförbundet. Emellertid har det funnits en viss osäkerhet om hur man praktiskt går tillväga när man ska organisera en FM-organisation.

Den här rapporten beskriver fem områden som är viktiga att fokusera på när man ska introducera, utvärdera eller utveckla ett FM-koncept. Inom de olika områdena beskrivs erfarenheterna från ett svenskt industrifö-retag med som framgångsrikt arbetat med FM i egen regi. Varje avsnitt kompletteras med tankar och diskussioner från serviceorganisationer i den kommunala världen."

Köp 5 st eller fler för 95 kr/st
145 kr
Antal: 
Artnr:
7164-191-5
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Bra luft i skolan : om ventilationens betydelse för inneklimatet i Mölndals skolor
Det finns inga enkla tumregler för hur man kan åstadkomma bra inneklimat. I Mölndals kommun har de...
Äldreboende : ett försök till helhetssyn
I samband med planering av äldreboende – såväl framtida behov, utformning och lokalisering, som ut...
Facility management i praktiken : med en studie av fem offentliga organisationers erfarenheter av FM
Begreppet Facility management (FM) är ett sätt att se på hur en fysisk arbetsplats (faciliteterna)...
På tal om portal : webbportaler för fastighetsanknutna tjänster - med sju goda exempel
En webbportal kan beskrivas som en webbplats som dels utgör en naturlig startpunkt när man söker n...
Andra har också visat intresse för:
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Hälso- och sjukvårdsbarometern 2017
Hälso- och sjukvårdsbarometern är en årlig nationell befolkningsundersökning med syftet att fånga ...
Öppna jämförelser - Grundskola 2017
I Öppna jämförelser – Grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå.
Sko...