Ämnen
Men´s violence to women : a Swedish perspective i gruppen  hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-299-8)
ISBN-nummer:978-91-7164-299-8
Utgivningsdag:2007-11-27

Men´s violence to women : a Swedish perspective

Info:

Men’s violence to women in close relationships – gender violence – is a major social problem. It is a public health problem that brings with it serious, costly consequences for both the individual and society.

This booklet provides a brief overview of the problem. The various forms of violence are discussed, as are explanations as to how violence is able to occur to the extent it does. Good examples of working with women subjected to violence and their children are described, as well as indications ; of how to work in a preventative manner. ; With this booklet, the Swedish Association of Local Authorities and Regions (SALAR) wishes to stimulate and reinforce gender violence prevention activities at local, regional and national levels."

80 kr
Antal: 
Artnr:
7164-299-8
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre 2017
Detta är den åttonde rapporten med indikatorbaserade jämförelser av vården och omsorgen om äldre, ...
Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden
Välfärden står inför en stor rekryteringsutmaning när antalet barn och ga...
Skolans rekryteringsutmaningar
Rekryteringsbehovet av lärare är stort för kommuner och skolor i hela landet. I denna rapport ges ...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...