Ämnen
Medlemsenkät folkhälsa 2018 i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-715-2)
ISBN-nummer:978-91-7585-715-2
Utgivningsdag:2019-03-11

Medlemsenkät folkhälsa 2018

En uppföljning av 2014 års enkät om folkhälsoarbete i regioner och kommuner
Info:
Hösten 2018 genomförde Sveriges Kommuner och Landsting en enkätundersökning för att få en bättre bild av förutsättningar för folkhälsoarbetet i regioner och kommuner med syfte att fånga upp vilket stöd som efterfrågades från SKL. Enkäten var en totalundersökning bland samtliga regioner och kommuner och en jämförelse är gjord med en medlemsenkät genomförd 2014.
0 kr
Artnr:
7585-715-2
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet
Den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet är hela skolväsendets handlingsp...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018
Rapporten innehåller 15 resultatöversikter där landsting och regioners hälso- och sjukvård jämförs...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr