Ämnen
Medlemsenkät folkhälsa 2018 i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-715-2)
ISBN-nummer: 978-91-7585-715-2
Utgivningsdag: 2019-03-11

Medlemsenkät folkhälsa 2018

En uppföljning av 2014 års enkät om folkhälsoarbete i regioner och kommuner
Info:
Hösten 2018 genomförde Sveriges Kommuner och Landsting en enkätundersökning för att få en bättre bild av förutsättningar för folkhälsoarbetet i regioner och kommuner med syfte att fånga upp vilket stöd som efterfrågades från SKL. Enkäten var en totalundersökning bland samtliga regioner och kommuner och en jämförelse är gjord med en medlemsenkät genomförd 2014.
0 kr
Artnr:
7585-715-2
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Ekonomirapporten, maj 2019
Tillväxten i det reala skatteunderlaget förväntas dämpas rejält åren...
100 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...