Ämnen
Medborgardialog som resurs vid tjänsteutveckling i gruppen Demokratifrågor hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-646-0)
ISBN-nummer: 978-91-7164-646-0
Utgivningsdag: 2011-03-22

Medborgardialog som resurs vid tjänsteutveckling

Info:

Medborgarnas kompetens är en viktig kunskapskälla för att utveckla de tjänster vi har idag men också framtidens kommunala tjänster inte minst för att öka effektiviteten i verksamheterna och uppnå ett bättre resursutnyttjande av de gemensamma resurserna. Våren 2008 inbjöd projekt Medborgardialog kommuner och landsting att delta i ett nätverk för att pröva former för att använda medborgardialoger i utvecklingen av tjänster. I skriften beskrivs de deltagande kommunernas erfarenheter.

Artnr:
7164-646-0
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Ekonomirapporten, oktober 2019
Vi befinner oss nu i början av en lång period med demografiska behov som ökar snabb...
100 kr