Ämnen
Medborgardialog i styrning i gruppen Demokratifrågor hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-780-0)
ISBN-nummer:978-91-7585-780-0
Utgivningsdag:2019-05-10
Serie:Medborgardialog

Medborgardialog i styrning

FÖR ETT STÄRKT DEMOKRATISKT SAMHÄLLE
Info:
Sveriges Kommuner och Landsting har sedan 2006 drivit Projekt Medborgardialog med uppdrag att stödja kommuner, landsting och regioner i att utveckla medborgardialogen i styrning och verksamhetsutveckling för ett demokratiskt och socialt hållbart samhälle.
Under dessa tolv år har projektet samarbetat med i princip alla kommuner, landsting och regioner och vi kan se att det skett en lovande utveckling i att skapa delaktighet för medborgarna som gör det möjligt att både få inflytande men också att ta ansvar för det lokala samhällets utveckling.
0 kr
Artnr:
7585-780-0
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Medborgardialog som del i styrprocessen
Om medborgardialogen ska vara en naturlig del i styrprocesser och verksamhetsutveckling visar inte...
10 steg för dialog vid konflikter
Förtroendevalda och tjänstemän i kommuner/landsting ställs av och till inf&oum...
Magasinet medborgardialog - sju exempel på dialog och delaktighet
I magasinet medborgardialog delar sex kommuner och ett landsting med sig av sina erfarenheter krin...
Medborgardialog om komplexa samhällsfrågor
Rapporten redovisar en studie av SKL:s utvecklingsarbete kring medborgardialog om komplexa samh...
Andra har också visat intresse för:
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Använd SIP - Ett verktyg vid samverkan
Individuella planer ska upprättas när någon har behov av insatser både frå...
75 kr