Ämnen
Maskulinitet och jämställd skola i gruppen Jämställdhet hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-607-0)
ISBN-nummer:978-91-7585-607-0
Utgivningsdag:2018-02-05
Serie:Maskulinitet och jämställdhet

Maskulinitet och jämställd skola

Arbete för ökad trygghet och bättre studieresultat
Info:
Både vuxnas och elevers föreställningar om hur pojkar ska vara påverkar skolans arbete på flera områden. Pojkars svagare skolprestationer, våld och otrygghet i skolmiljön har samband med normer för manlighet.

Den här skriften beskriver strategier för att utveckla skolans arbete, med utgångspunkt i ojämställdhet och normer för maskulinitet. Den riktar sig i första hand till dig som är politiker, chef eller strateg med ansvar för verksamhetsutveckling inom skolans område.
Artnr:
7585-607-0
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Maskulinitet och psykisk hälsa
Ett delmål för den nationella jämställdhetspolitiken är att kvinnor och m...
50 kr
Maskulinitet och jämställdhet
Ett jämställdhetsarbete som förändrar begränsande normer för maskuli...
Förändringsarbete med våldsutövande män
Vad krävs för att utveckla kvaliteten i det våldsförebyggande arbetet med m...
85 kr
Maskulinitet och jämställt föräldraskap
Ett delmål för den nationella jämställdhetspolitiken är att kvinnor och m...
Andra har också visat intresse för:
Maskulinitet och jämställt föräldraskap
Ett delmål för den nationella jämställdhetspolitiken är att kvinnor och m...
Förändringsarbete med våldsutövande män
Vad krävs för att utveckla kvaliteten i det våldsförebyggande arbetet med m...
85 kr
Barnets rättigheter - kortlek
Den här kortleken är en samverkan mellan Landstinget Sörmland och Sveriges Kommuner...
55 kr
Maskulinitet och psykisk hälsa
Ett delmål för den nationella jämställdhetspolitiken är att kvinnor och m...
50 kr