Ämnen
Markörbaserad journalgranskning hemsjukvård i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-712-1)
ISBN-nummer:978-91-7585-712-1
Utgivningsdag:2019-01-23

Markörbaserad journalgranskning hemsjukvård

Handbok
Info:
Markörbaserad journalgranskning inom hemsjukvård för att identifiera och mäta skador och kvalitetsbrister i vården.

I ett forskningsprojekt har en kartläggning av patientsäkerhetsfrågor i hemsjukvård gjorts. Resultaten talar för att vårdskador förekommer i hemsjukvård i liknande omfattning som inom sjukhusvården. Utifrån resultat och erfarenheter från denna forskning och från arbetet med MJG inom andra delar av sjukvården har nu denna handbok för markörbaserad journalgranskning i hemsjukvård utformats.
100 kr
Antal: 
Artnr:
7585-712-1
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Samordnad Individuell Plan (SIP) för äldre
Det är vanligt att äldre personer är i behov av vård och omsorg från fler...
10 kr
Patientsäkerhet och arbetsmiljö
Denna vägledning vill bidra till att det systematiska arbetet med patientsäkerhet och ar...
50 kr
Råd för bättre kommunikation - mellan patient och vårdpersonal
God och säker vård förutsätter god kommunikation mellan patient, närst...
5 kr
Patienter och personal utvecklar vården - En handbok i fyra steg för erfarenhetsbaserad verksamhetsutveckling
Patientens erfarenheter spelar en central roll i utvecklingen av vården. Erfarenheterna ä...
50 kr