Ämnen
Markörbaserad journalgranskning hemsjukvård i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-712-1)
ISBN-nummer: 978-91-7585-712-1
Utgivningsdag: 2019-01-23

Markörbaserad journalgranskning hemsjukvård

Handbok
Info:
Markörbaserad journalgranskning inom hemsjukvård för att identifiera och mäta skador och kvalitetsbrister i vården.

I ett forskningsprojekt har en kartläggning av patientsäkerhetsfrågor i hemsjukvård gjorts. Resultaten talar för att vårdskador förekommer i hemsjukvård i liknande omfattning som inom sjukhusvården. Utifrån resultat och erfarenheter från denna forskning och från arbetet med MJG inom andra delar av sjukvården har nu denna handbok för markörbaserad journalgranskning i hemsjukvård utformats.
100 kr
Antal: 
Artnr:
7585-712-1
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Samordnad Individuell Plan (SIP) för äldre
Det är vanligt att äldre personer är i behov av vård och omsorg från fler...
10 kr
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Patientsäkerhet och arbetsmiljö
Denna vägledning vill bidra till att det systematiska arbetet med patientsäkerhet och ar...
50 kr
Bevara eller gallra
Skriften ger råd om bevarande- och gallringsfrågor inom hälso- och sjukvård i ...
199 kr