Ämnen
Markörbaserad journalgranskning - för att identifiera och mäta skador i vården i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-847-1)
ISBN-nummer:978-91-7164-847-1
Utgivningsdag:2012-10-25

Markörbaserad journalgranskning - för att identifiera och mäta skador i vården

Info:

Denna handbok beskriver hur strukturerad journalgranskning med metoden markörbaserad journalgranskning kan användas för att öka patientsäkerheten både på en enskild klinik och på sjukhusnivå. Den första svenska handboken i strukturerad journalgranskning utkom år 2008 och bygger på metoden Global Trigger Tool (GTT), som har utvecklats i USA.


Den nya handboken bygger vidare på den första bokens innehåll och förtydligar hur man bedömer skador och undvikbarhet. Handboken ger också en mer utförlig bakgrund till arbetet och metoden med strukturerad journalgranskning.

Ladda även ner pdf:en med den tillhörande bilagan ”Definitioner Markörbaserad journalgranskning” här nedan.

Köp 50 st eller fler för 198 kr/st
Köp 100 st eller fler för 176 kr/st
220 kr
Antal: 
Artnr:
7164-847-1
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
När en skada inträffat i vården - Vägledning till hälso- och sjukvårdspersonal
Den nya patientsäkerhetslagen kräver att en patient som drabbas av en vårdskada sna...
5 kr
Patientsäkerhet och arbetsmiljö
Denna vägledning vill bidra till att det systematiska arbetet med patientsäkerhet och ar...
50 kr
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden
Välfärden står inför en stor rekryteringsutmaning när antalet barn och ga...