Ämnen
Markörbaserad journalgranskning i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-736-7)
ISBN-nummer: 978-91-7585-736-7
Utgivningsdag: 2019-06-27

Markörbaserad journalgranskning

Skador i somatisk vård januari 2013 ? december 2018, nationell nivå
Info:
Rapporten är den elfte i en serie som redovisar resultatet av den markörbaserade journalgranskning som genomförts nationellt i Sveriges Kommuner och Landstings regi. Studien omfattar 88 638 granskade vårdtillfällen under år 2013?2018. Journalgranskningen har skett vid cirka 60 sjukhus och studien är den största som genomförts internationellt.

Rapporten innehåller en sammanfattning av sex års mätningar, en analys av vårdtillfällen där patienter varit utlokaliserade, vårdtillfällen med överbeläggning och oplanerad återinskrivning inom 30 dagar efter tidigare vårdtillfälle samt en fördjupad analys av skademönster inom vissa specialiteter.

Rapporten finns även i en kortversion på fyra sidor, som går att ladda ned som bilaga på denna sida.
0 kr
Artnr:
7585-736-7
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Ekonomirapporten, oktober 2019
Vi befinner oss nu i början av en lång period med demografiska behov som ökar snabb...
100 kr