Ämnen
Mänskliga rättigheter i styrning och ledning i gruppen Demokratifrågor hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-576-9)
ISBN-nummer:978-91-7585-576-9
Utgivningsdag:2017-09-27
Serie:Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

En inspirationsskrift
Info:
Mellan november 2015 och februari 2017 drev SKL ett utvecklingsprojekt tillsammans med 11 kommuner och 3 landsting och regioner som syftade till att utveckla former för hur mänskliga rättigheter kan integreras i styrningen och ledningen på lokal och regional nivå.
Denna skrift lyfter fram olika perspektiv, erfarenheter och tips från några deltagande kommuner, landsting och regioner, liksom från SKL och personer som varit involverade i projektet på andra sätt.
0 kr
Artnr:
7585-576-9
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Genomförande av mänskliga rättigheter - ansvar och möjligheter för kommuner och regioner
Det formella ansvaret för genomförandet av mänskliga rättigheter ligger på...
Indikatorer för mänskliga rättigheter
I denna rapport presenteras exempel på indikatorer och förslag på en modell fö...
Magasinet Mänskliga rättigheter
2014 slöt SKL en treårig överenskommelse med regeringen om att stärka arbetet med mänskliga rättig...
Andra har också visat intresse för:
Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden
Välfärden står inför en stor rekryteringsutmaning när antalet barn och ga...
Öppna jämförelser - Grundskola 2017
I Öppna jämförelser – Grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå.
Sko...
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Beställ Info
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...