Ämnen
Mäns våld mot kvinnor i nära relationer: en kunskapsöversikt i gruppen Jämställdhet hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-177-9)
ISBN-nummer: 978-91-7164-177-9
Utgivningsdag: 2006-09-11
Serie: Kvinnofrid och våld i nära relationer

Mäns våld mot kvinnor i nära relationer: en kunskapsöversikt

Info:

Skriften är en kunskapsöversikt och tänkt att fungera som en kunskapsbank och ett verktyg som kan inspirera och vägleda vidare arbete. Skriften syftar till att täcka in hela bredden av problemkomplexet mäns våld mot kvinnor i nära relationer - från våldets utbredning och former, samhällets ansvar, våldets orsaker samt möjligheter att arbeta förebyggande. I skriften presenteras också ett antal goda exempel på framgångsrikt arbete för kvinnofrid.

Artnr:
7164-177-9
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Förändringsarbete med våldsutövande män
Vad krävs för att utveckla kvaliteten i det våldsförebyggande arbetet med m...
85 kr
Changing violent men
One important aspect of efforts to prevent violence is an increased focus on changing men who enga...
Framgångsfaktorer i kvinnofridsarbetet
Vad är framgångsfaktorer och framtida utvecklingsområden för ett hållbart...
75 kr
Våldsförebyggande arbete med män: en kunskapsöversikt
Mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer är ett mycket allvarligt samh...
150 kr
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Ekonomirapporten, oktober 2019
Vi befinner oss nu i början av en lång period med demografiska behov som ökar snabb...
100 kr