Ämnen
Mäns våld mot kvinnor i nära relationer: en kunskapsöversikt i gruppen Jämställdhet hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-177-9)
ISBN-nummer:978-91-7164-177-9
Utgivningsdag:2006-09-11

Mäns våld mot kvinnor i nära relationer: en kunskapsöversikt

Info:

Skriften är en kunskapsöversikt och tänkt att fungera som en kunskapsbank och ett verktyg som kan inspirera och vägleda vidare arbete. Skriften syftar till att täcka in hela bredden av problemkomplexet mäns våld mot kvinnor i nära relationer - från våldets utbredning och former, samhällets ansvar, våldets orsaker samt möjligheter att arbeta förebyggande. I skriften presenteras också ett antal goda exempel på framgångsrikt arbete för kvinnofrid.

Vid fler än 100 ex: 100 kr."

Köp 10 st eller fler för 100 kr/st
Köp 20 st eller fler för 80 kr/st
120 kr
Antal: 
Artnr:
7164-177-9
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Uppdrag jämställdhet
Genus, kön och jämställdhet - i Uppdrag jämställdhet får abstrakta b...
25 kr
Den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå
Deklarationen uppmanar Europas kommuner och regioner att använda sina befogenheter och partne...
25 kr
Våldsförebyggande arbete med män: en kunskapsöversikt
Mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer är ett mycket allvarligt samh...
150 kr
Göra jämlikt är att göra skillnad - vägledning för jämlik ledning och styrning
Alla människor ska bemötas och behandlas på ett likvärdigt sätt och f...
100 kr