Ämnen
Målrelaterad ersättning i primärvården :  kartläggning av mål/indikatorer och former för ersättningen hösten 2009 i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-495-4)
ISBN-nummer: 978-91-7164-495-4
Utgivningsdag: 2009-12-14

Målrelaterad ersättning i primärvården : kartläggning av mål/indikatorer och former för ersättningen hösten 2009

Info:
Rapporten redovisas uppdraget att kartlägga och sammanställa de modeller som hittills ; utvecklats för målrelaterade ersättning inom ramen för vårdval i primärvården. Material hämtas från samtliga landsting och regioner som använder sådana principer. Fokus ligger på vilka mål och indikatorer som används inom ramen för målrelaterad ersättning. Sammanställt material diskuteras också med utgångspunkt i internationell litteratur om principer för och erfarenheter av målrelaterad ersättning.

Rapporten ger också kunskap om vilka variabler/indikatorer som används för målrelaterad ersättning inom primärvård. Rapporten ger också bakgrund samt vägledning i den fortsatta utvecklingen av indikatorer, variabler och synsätt, för fortsatt utveckling och samverkan inom området.
Artnr:
7164-495-4
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Använd SIP - Ett verktyg vid samverkan
Individuella planer ska upprättas när någon har behov av insatser både frå...
75 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...