Ämnen
Målrelaterad ersättning i primärvården :  kartläggning av mål/indikatorer och former för ersättningen hösten 2009 i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-495-4)
ISBN-nummer: 978-91-7164-495-4
Utgivningsdag: 2009-12-14

Målrelaterad ersättning i primärvården : kartläggning av mål/indikatorer och former för ersättningen hösten 2009

Info:
Rapporten redovisas uppdraget att kartlägga och sammanställa de modeller som hittills ; utvecklats för målrelaterade ersättning inom ramen för vårdval i primärvården. Material hämtas från samtliga landsting och regioner som använder sådana principer. Fokus ligger på vilka mål och indikatorer som används inom ramen för målrelaterad ersättning. Sammanställt material diskuteras också med utgångspunkt i internationell litteratur om principer för och erfarenheter av målrelaterad ersättning.

Rapporten ger också kunskap om vilka variabler/indikatorer som används för målrelaterad ersättning inom primärvård. Rapporten ger också bakgrund samt vägledning i den fortsatta utvecklingen av indikatorer, variabler och synsätt, för fortsatt utveckling och samverkan inom området.
Artnr:
7164-495-4
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2019
Denna rapport är den tolfte i ordningen där Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillsammans med M...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...