Ämnen
Makten över kommunerna : forskning om självstyrelse, hierarkier och nätverk i gruppen Demokratifrågor hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-321-6)
ISBN-nummer: 978-91-7164-321-6
Utgivningsdag: 2008-01-25

Makten över kommunerna : forskning om självstyrelse, hierarkier och nätverk

Info:
Den kommunala självstyrelsen handlar om makten över kommunen. Har kommuner och landsting det handlingsutrymme som krävs för att tillgodose de egna kommuninvånarnas intressen och behov? Innebär statens styrning att kommuner och landsting främst är instrument ; för den nationella politiken? Hur styr i så fall staten den kommunala verksamheten – och i vilken utsträckning ”låter sig” kommuner och landsting styras? ; Makten över kommuner och landsting handlar dock inte enbart om relationerna till staten. Vad betyder exempelvis ett maktskifte efter ett val? Vilka förutsättningar har en ny majoritet att förverkliga sin politik? Hur påverkas handlingsutrymmet av att kommuner och landsting i ; ökande omfattning samverkar i olika former? ; Dessa och andra frågor som rör den kommunala självstyrelsens villkor har behandlats inom ramen för ett forskningsprogram med temat ”Kommunal självstyrelse i hierarkier och nätverk” som SKL:s FoU-råd genomfört. I denna antologi presenterar de olika forskarna sina projekt.
Artnr:
7164-321-6
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Ekonomirapporten, oktober 2019
Vi befinner oss nu i början av en lång period med demografiska behov som ökar snabb...
100 kr