Ämnen
LOU i lokalanskaffningsprocessen i gruppen Fastigheter hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-098-6)
ISBN-nummer:978-91-7585-098-6
Utgivningsdag:2014-05-27
Serie:FoU-fonden för fastighetsfrågor

LOU i lokalanskaffningsprocessen

Info:
I många kommuner har frågan väckts om vad regelverket om lokalanskaffning egentligen innebär. Hur ska man agera för att inte göra fel? Vilka är de vanligaste situationerna där frågeställningar uppstår? Var finns de största otydligheterna och de bredaste gråzonerna? I den här skriften får du svar på dessa frågor om lokalanskaffning och LOU. Fokus är på kommuners erfarenheter, frågeställningar och olika sätt att hantera oklarheter.

Syftet med denna skrift är att förse kommunala förvaltningar för lokalförsörjning med kunskapsunderlag och handlingsalternativ för att få en hanterbar och kostnadseffektiv lokalanskaffningsprocess samtidigt som LOU följs.

Vill du få en kort muntlig introduktion av LOU, dess möjligheter och begränsningar?
Se här på ett tidigare webbsänt samtal mellan Mattias Sylwan, förbundsjurist SKL, och Anna Rogberg, Evidens.

Köp 5 st eller fler för 225 kr/st
275 kr
Antal: 
Artnr:
7585-098-6
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Bra luft i skolan : om ventilationens betydelse för inneklimatet i Mölndals skolor
Det finns inga enkla tumregler för hur man kan åstadkomma bra inneklimat. I Mölndals kommun har de...
Äldreboende : ett försök till helhetssyn
I samband med planering av äldreboende – såväl framtida behov, utformning och lokalisering, som ut...
Facility management i praktiken : med en studie av fem offentliga organisationers erfarenheter av FM
Begreppet Facility management (FM) är ett sätt att se på hur en fysisk arbetsplats (faciliteterna)...
På tal om portal : webbportaler för fastighetsanknutna tjänster - med sju goda exempel
En webbportal kan beskrivas som en webbplats som dels utgör en naturlig startpunkt när man söker n...
Andra har också visat intresse för:
Internhyra - rätt incitament för effektiva lokaler
Kommunernas lokaler kostar och det är en ständigt återkommande fråga hur dessa...
195 kr
Kalkyler för offentlig fastighetsverksamhet
Att göra korrekta kalkyler vid investeringar i lokaler är avgörande för en god...
425 kr
Strategier för ökad lokaleffektivitet
Fler äldre, snabb befolkningstillväxt, ökade krav inom skola och omsorg och stora i...
300 kr
Fastigheter i bolag - steg för steg i bolagisering av kommunal fastighetsförvaltning
Många kommuner har bolagiserat sin fastighetsförvaltning och ytterligare kommuner ö...
175 kr