Ämnen
Lokalvård på sjukhus i gruppen Fastigheter hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-292-8)
ISBN-nummer:978-91-7585-292-8
Utgivningsdag:2015-09-21
Serie:Best Service

Lokalvård på sjukhus

Info:
Lokalvård är en viktig del av servicefunktionen på våra sjukhus. På senare år har lokalvården blivit mer evidensbaserad och på så sätt allt mer effektiv. Att tillgången till kunskap på området ökat markant har också medfört att de strategiska besluten blivit fler. Det gäller både rent praktiska frågor som materialval men också hur man organiserar sina servicefunktioner. Vissa landsting har lagt ut lokalvårdsfunktionen på entreprenad medan andra har kvar den i egen regi.

På flera ställen i landet arbetar man framgångsrikt med olika koncept. I denna skrift beskrivs hur man valt att göra på ett antal sjukhus. Varje sjukhus är unikt men det finns mycket vi kan lära av varandra.
Köp 5 st eller fler för 275 kr/st
300 kr
Antal: 
Artnr:
7585-292-8
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Vårdnära service
Den här skriften handlar om vårdnära service - den delen av servicen som sker i pat...
375 kr
Vårdnära service
Den här broschyren handlar om vårdnära service - den delen av servicen som sker i p...
Vårdnära service
Intresset för vårdnära service, VNS, har ökat betydligt under senare år. ...
375 kr
Vårdnära administration
I Sverige är efterfrågan på vårdpersonal just nu större än utbudet både bland sjuksköterskor och l...
Andra har också visat intresse för:
Vårdnära service
Den här skriften handlar om vårdnära service - den delen av servicen som sker i pat...
375 kr
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018
Rapporten innehåller 15 resultatöversikter där landsting och regioners hälso- och sjukvård jämförs...
Nuläge och utmaningar i elevhälsan 2018
Rapporten bygger på en enkätundersökning till samtliga kommuner om personalsituatio...
Ekonomirapporten, maj 2018
Svenska ekonomi närmar sig balans från högkonjunktur. Det innebär att syssels&...
100 kr