Ämnen
Lokalvård på sjukhus i gruppen Fastigheter hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-292-8)
ISBN-nummer: 978-91-7585-292-8
Utgivningsdag: 2015-09-21
Serie: Best Service

Lokalvård på sjukhus

Info:
Lokalvård är en viktig del av servicefunktionen på våra sjukhus. På senare år har lokalvården blivit mer evidensbaserad och på så sätt allt mer effektiv. Att tillgången till kunskap på området ökat markant har också medfört att de strategiska besluten blivit fler. Det gäller både rent praktiska frågor som materialval men också hur man organiserar sina servicefunktioner. Vissa landsting har lagt ut lokalvårdsfunktionen på entreprenad medan andra har kvar den i egen regi.

På flera ställen i landet arbetar man framgångsrikt med olika koncept. I denna skrift beskrivs hur man valt att göra på ett antal sjukhus. Varje sjukhus är unikt men det finns mycket vi kan lära av varandra.
Artnr:
7585-292-8
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Vårdnära service
Den här skriften handlar om vårdnära service - den delen av servicen som sker i pat...
Vårdnära service
Den här broschyren handlar om vårdnära service - den delen av servicen som sker i p...
Vårdnära service
Intresset för vårdnära service, VNS, har ökat betydligt under senare år. ...
Vårdnära administration
I Sverige är efterfrågan på vårdpersonal just nu större än utbudet både bland sjuksköterskor och l...
Andra har också visat intresse för:
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Ekonomirapporten, oktober 2019
Vi befinner oss nu i början av en lång period med demografiska behov som ökar snabb...
100 kr