Ämnen
Ledarskap för hållbar utveckling i gruppen Samhällsbyggnad hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-791-6)
ISBN-nummer: 978-91-7585-791-6
Utgivningsdag: 2019-11-26

Ledarskap för hållbar utveckling

Agenda 2030 i kommuner och regioner
Info:
Ett framgångsrikt genomförande av Agenda 2030 i Sverige och världen är beroende av ledarskap från såväl det offentliga som från samhällets olika aktörer. Utan ett politiskt åtagande är det svårt att koppla agendan till det ordinarie arbetet. Ett politiskt åtagande är dock inte tillräckligt, utan ledarskapet behöver även finnas i andra delar av organisationen.

I denna skrift presenteras 19 exempel på arbeten med att genomföra Agenda 2030 i kommuner och regioner. Syftet med skriften är att inspirera kommuner och regioner att lära av varandra hur arbetet med att genomföra Agenda 2030 kan komma igång eller hur det kan vidareutvecklas.
0 kr
Artnr:
7585-791-6
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Ekonomirapporten, oktober 2019
Vi befinner oss nu i början av en lång period med demografiska behov som ökar snabb...
100 kr