Ämnen
Lappa och laga eller riva och bygga nytt i gruppen Fastigheter hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-206-5)
ISBN-nummer:978-91-7585-206-5
Utgivningsdag:2015-02-16
Serie:Offentliga fastigheter

Lappa och laga eller riva och bygga nytt

Info:
Stat, kommun och landsting äger cirka 90 miljoner kvadratmeter
ändamålslokaler som årligen använder stora mängder energi för
uppvärmning och drift. En stor del av dessa lokaler är byggda
före 1980 och skolor, kontor och vårdlokaler är de största lokalkategorierna.En del av dessa byggnader är slitna, omoderna och dåligt anpassade till dagens och framtida verksamhetsbehov och står därför inför stora renoveringsbehov.

Här presenteras en systematik för att analysera valet mellan
att renovera eller bygga nytt. Ett beslut som handlar om stora
investeringar och som binder upp kapital under lång tid.
325 kr
Antal: 
Artnr:
7585-206-5
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Framtidens förvaltare : kompetens för utveckling av offentligt fastighetsföretagande
Hur kan vi trygga kompetensutvecklingen inom det framtida offentliga fastighetsföretagandet? ...
Elköpet : upphandling av elleveranser inom offentlig fastighetsförvaltning
Energikostnaden utgör en väsentlig del av kostnaderna för driften av offentliga ver...
Digital ritningshantering : datorstödd ritningshantering i offentlig fastighetsförvaltning
Fastighetsorganisationerna inom den offentliga sektorn hanterar en mycket stor mängd ritninga...
Andra har också visat intresse för:
Kommunikation mellan fastighetsägare och hyresgäster
Den här skriften är till för dig som vill förbättra relationen med dina h...
300 kr
Jobb som gör skillnad - vad tycker unga om välfärdens yrken?
Rapporten ”Jobb som gör skillnad” bygger på en enkätundersökning&#...
100 kr