Ämnen
Landstingen och regionerna i diagram och siffror 2010 - jämförelsetal för verksamhet och ekonomi för hälso- och sjukvården i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-780-1)
ISBN-nummer:978-91-7164-780-1
Utgivningsdag:2012-03-20

Landstingen och regionerna i diagram och siffror 2010 - jämförelsetal för verksamhet och ekonomi för hälso- och sjukvården

Info:
Ett flerårigt utvecklingsarbete i landstingen/regionerna och på Sveriges Kommuner och Landsting har lett till att informationen om svensk hälso- och sjukvård har förbättrats avsevärt. I denna rapport görs jämförelser av kostnader och prestationer mellan landstingen/ regionerna. Jämförelsetalen redovisas bland annat i diagramform där respektive huvudman kan få en översiktlig bild av sin egen verksamhet i relation till genomsnittet för alla huvudmän.
Artnr:
7164-780-1
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Ekonomirapporten, maj 2019
Tillväxten i det reala skatteunderlaget förväntas dämpas rejält åren...
100 kr
Klimatförändringarnas lokala effekter
Det är allmänt känt att vår planet blir varmare och att det riskerar att få allvarliga konsekvense...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...