Ämnen
Kvalitet i sjukvårdsdata, indikatorbeskrivningar och vårdkonsumtion : bilagor till Öppna  jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet  2008 i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-423-7)
ISBN-nummer: 978-91-7164-423-7
Utgivningsdag: 2009-02-02

Kvalitet i sjukvårdsdata, indikatorbeskrivningar och vårdkonsumtion : bilagor till Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2008

Info:

Tillgång och hög kvalitet i hälso-och sjukvårdens data är en förutsättning för att kunna göra bra analyser och uppföljningar.  De tre bilagorna om kvalitet i data, indikatorbeskrivningar och vårdkonsumtion till Öppna jämförelser av hälso-och sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2008 finns samlade i denna separata bok.

Rapportens syfte är att ge ytterligare möjligheter att förstå och förbättra resultaten för de 101 indikatorerna i Öppna jämförelser 2008.

Artnr:
7164-423-7
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Ekonomirapporten, oktober 2019
Vi befinner oss nu i början av en lång period med demografiska behov som ökar snabb...
100 kr