Ämnen
Kunskapsstöd för primärvård - Delrapport 2015 i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-326-0)
ISBN-nummer:978-91-7585-326-0

Kunskapsstöd för primärvård - Delrapport 2015

Förslag till nationellt system för diagnos och behandlingsrekommendationer
Info:
Denna rapport ger förslag på modell för utformning och organisering av ett kliniskt kunskapsstöd för primärvården. Det ska främja en god och jämlik vård i hela Sverige. Det ska fungera som ett kliniskt stöd i patientmötet och vänder sig främst till professioner inom primärvården. Fördelarna med modellen är flera, där landstingen solidariskt ansvarar för kunskapsstöd inom olika ämnesområden. En nationell funktion stödjer och kvalitetssäkrar arbetet samt att lokala funktioner i respektive landsting/region gör lokala anpassningar med texttillägg vid behov. Landstingen kan samutnyttja expertkompetenser och resurser samt använda en modern it-teknisk struktur som bygger på nationella tjänster.
0 kr
Artnr:
7585-326-0
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden
Välfärden står inför en stor rekryteringsutmaning när antalet barn och ga...
Öppna jämförelser - Grundskola 2017
I Öppna jämförelser – Grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå.
Sko...
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Beställ Info
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...