Ämnen
Kunskapsstöd för primärvård - Delrapport 2015 i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-326-0)
ISBN-nummer: 978-91-7585-326-0

Kunskapsstöd för primärvård - Delrapport 2015

Förslag till nationellt system för diagnos och behandlingsrekommendationer
Info:
Denna rapport ger förslag på modell för utformning och organisering av ett kliniskt kunskapsstöd för primärvården. Det ska främja en god och jämlik vård i hela Sverige. Det ska fungera som ett kliniskt stöd i patientmötet och vänder sig främst till professioner inom primärvården. Fördelarna med modellen är flera, där landstingen solidariskt ansvarar för kunskapsstöd inom olika ämnesområden. En nationell funktion stödjer och kvalitetssäkrar arbetet samt att lokala funktioner i respektive landsting/region gör lokala anpassningar med texttillägg vid behov. Landstingen kan samutnyttja expertkompetenser och resurser samt använda en modern it-teknisk struktur som bygger på nationella tjänster.
0 kr
Artnr:
7585-326-0
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2019
Denna rapport är den tolfte i ordningen där Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillsammans med M...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...