Ämnen
Krisberedskap i vårdfastigheter i gruppen Fastigheter hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-691-9)
ISBN-nummer: 978-91-7585-691-9
Utgivningsdag: 2018-08-14

Krisberedskap i vårdfastigheter

En vägledning för fastighetsorganisationerna
Info:
Kris, störning, särskild händelse, allvarlig händelse, extraordinär händelse, samhällsviktig verksamhet, katastrofmedicinsk beredskap är exempel på begrepp inom krisberedskap. Men vad betyder dessa begrepp? Vad styr landstingens och regionernas arbete och hur kan fastighetsorganisationerna arbeta med krisberedskap? Hur gör du när organisationen snabbt behöver gå från vardag till kris? Hur påverkar en orolig omvärld med ökat fokus på försvarsfrågor fastighetsorganisationerna som har ett ansvar inom det civila försvaret?

Denna skrift ger svar på dessa frågor och mycket mer. Den innehåller även inspirerande exempel från åtta olika landsting och regioner.
275 kr
Antal: 
Artnr:
7585-691-9
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Ekonomirapporten, oktober 2019
Vi befinner oss nu i början av en lång period med demografiska behov som ökar snabb...
100 kr