Ämnen
Krisberedskap i vårdfastigheter i gruppen Fastigheter hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-691-9)
ISBN-nummer:978-91-7585-691-9
Utgivningsdag:2018-08-14

Krisberedskap i vårdfastigheter

En vägledning för fastighetsorganisationerna
Info:
Kris, störning, särskild händelse, allvarlig händelse, extraordinär händelse, samhällsviktig verksamhet, katastrofmedicinsk beredskap är exempel på begrepp inom krisberedskap. Men vad betyder dessa begrepp? Vad styr landstingens och regionernas arbete och hur kan fastighetsorganisationerna arbeta med krisberedskap? Hur gör du när organisationen snabbt behöver gå från vardag till kris? Hur påverkar en orolig omvärld med ökat fokus på försvarsfrågor fastighetsorganisationerna som har ett ansvar inom det civila försvaret?

Denna skrift ger svar på dessa frågor och mycket mer. Den innehåller även inspirerande exempel från åtta olika landsting och regioner.
275 kr
Antal: 
Artnr:
7585-691-9
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Ekonomirapporten, maj 2019
Tillväxten i det reala skatteunderlaget förväntas dämpas rejält åren...
100 kr
Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet
Den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet är hela skolväsendets handlingsp...
Använd SIP - Ett verktyg vid samverkan
Individuella planer ska upprättas när någon har behov av insatser både frå...
75 kr
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018
Rapporten innehåller 15 resultatöversikter där landsting och regioners hälso- och sjukvård jämförs...