Ämnen
KPP Psykiatri 2016 i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-506-6)
ISBN-nummer:978-91-7585-506-6
Utgivningsdag:2018-03-12

KPP Psykiatri 2016

Mycket mer än kostnad per patient
Info:
Rapport visar på de analysmöjligheter som KPP-databasen ger inom den psykiatriska vården. Här redovisas 2016 års kostnader per verksamhetsområde vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri samt rätts-psykiatrin för de femton landsting/regioner som lämnar psykiatriuppgifter till SKL:s nationella KPP-databas.
0 kr
Artnr:
7585-506-6
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Öppna jämförelser - Grundskola 2017
I Öppna jämförelser – Grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå.
Sko...
Hälso- och sjukvårdsbarometern 2017
Hälso- och sjukvårdsbarometern är en årlig nationell befolkningsundersökning med syftet att fånga ...