Ämnen
KPP Psykiatri 2016 i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-506-6)
ISBN-nummer:978-91-7585-506-6
Utgivningsdag:2018-03-12

KPP Psykiatri 2016

Mycket mer än kostnad per patient
Info:
Rapport visar på de analysmöjligheter som KPP-databasen ger inom den psykiatriska vården. Här redovisas 2016 års kostnader per verksamhetsområde vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri samt rätts-psykiatrin för de femton landsting/regioner som lämnar psykiatriuppgifter till SKL:s nationella KPP-databas.
0 kr
Artnr:
7585-506-6
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Öppna jämförelser - Grundskola 2018
I Öppna jämförelser – Grundskola 2018 beskriver Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) nyckeltal om...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018
Rapporten innehåller 15 resultatöversikter där landsting och regioners hälso- och sjukvård jämförs...
God revisionssed i kommunal verksamhet 2018
Revision i kommuner och regioner ska ske enligt god revisionssed. Utöver kommunallagens regle...
165 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...