Ämnen
KPP och RIKSÄT : ett exempel på samordnad verksamhetsuppföljning med hjälp av nationellt kvalitetsregister och KPP-data i gruppen Ekonomi hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-323-0)
ISBN-nummer: 978-91-7164-323-0
Utgivningsdag: 2008-01-31

KPP och RIKSÄT : ett exempel på samordnad verksamhetsuppföljning med hjälp av nationellt kvalitetsregister och KPP-data

Info:

KPP och RIKSÄT är ett projekt som genomförts av SKL i samverkan med Stockholms Centrum för Ätstörningar, Videgården i Linköping, Anorexi & Bulemimottagning för vuxna (AoB) vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, samt det medicinska kvalitetsregistret för ätstörningar RIKSÄT. 

I rapporten visar vi hur man genom att föra samman kostnads-, kvalitets- och vårdregisterdata bättre kan följa upp ätstörningsvården och analysera den på ett mer nyanserat sätt. Rapporten redovisar också exempel på olika typer av uppföljning som kan vara av värde för planerings-, lednings- och förbättringsarbete. Här redovisas också vad som behöver utvecklas för att förbättra uppföljningsarbetet. 

Ett exempel på samordnad verksamhetsuppföljning med hjälp av ett nationellt kvalitetsregister och KPP-data.

0 kr
Artnr:
7164-323-0
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Ekonomirapporten, oktober 2019
Vi befinner oss nu i början av en lång period med demografiska behov som ökar snabb...
100 kr