Ämnen
Att arbeta med Kostnad per brukare i gruppen Social omsorg hos SKL Fastigheter och Service AB (5396)
Utgivningsdag:2015-09-01

Att arbeta med Kostnad per brukare

Info:
Kostnad per brukare (KPB) är en metod för att beräkna kommunens kostnader för olika insatser inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. Metoden bygger på avidentifierade individdata. Det innebär att vård och service för olika typer av brukare kan sammanställas och utgöra grunden för uppföljning ur olika perspektiv. En enhetlig och gemensam standard för beräkningarna gör att det blir möjligt att jämföra kommuner med varandra.

Kostnad per brukare är ett utmärkt arbetssätt för att få ordning och reda samt underlag för jämförelser.
Antal: 
Artnr:
5396
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Barnets rättigheter - kortlek
Den här kortleken är en samverkan mellan Landstinget Sörmland och Sveriges Kommuner...
55 kr
SBAR-kort för akut/icke akut situation
SBAR är ett verktyg som ger struktur åt dialogen i vården. Att kunna kommunice...
125 kr
Samordnad Individuell Plan (SIP) för äldre
Det är vanligt att äldre personer är i behov av vård och omsorg från fler...
10 kr
Modell för risk och händelseanalys
Modell för risk- och händelseanalys. Systematiskt förbättringsarbete inom Indi...
80 kr