Ämnen
Kortare väntetider i cancervården i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-402-1)
ISBN-nummer:978-91-7585-402-1
Utgivningsdag:2016-06-03

Kortare väntetider i cancervården

Delrapport om överenskommelse 2016, cancerstrategin
Info:
Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting beslutade i december 2015 om en överenskommelse för 2016 med målet att förbättra tillgängligheten inom cancervården.

Överenskommelsen är andra steget i en fyraårig satsning för att korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna. Den viktigaste åtgärden för att åstadkomma detta under 2016 är att fortsätta införa ett gemensamt nationellt system med standardiserade vårdförlopp.
0 kr
Artnr:
7585-402-1
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden
Välfärden står inför en stor rekryteringsutmaning när antalet barn och ga...
Öppna jämförelser - Grundskola 2017
I Öppna jämförelser – Grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå.
Sko...
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Beställ Info
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...