Ämnen
Korruption och otillåten påverkan i gruppen Demokratifrågor hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-412-0)
ISBN-nummer:978-91-7585-412-0
Utgivningsdag:2016-08-29

Korruption och otillåten påverkan

Korruption och otillåten påverkan
Info:
Korruption handlar om otillbörligt utnyttjande av den offentliga positionen för att uppnå privata fördelar; en otillbörlig sammanblandning mellan det offentliga uppdraget och privata intressen.
I denna skrift ges en kortfattad överblick över lagstiftningen på korruptionsområdet, hur korruption kan upptäckas och vad som är viktigt att tänka på när en incident är ett faktum. Hur kan en plan för incidenthantering se ut? Och vad är viktigt att tänka på i förhållande till polis och åklagare och media?
0 kr
Artnr:
7585-412-0
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Öppna jämförelser - Grundskola 2017
I Öppna jämförelser – Grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå.
Sko...
Hälso- och sjukvårdsbarometern 2017
Hälso- och sjukvårdsbarometern är en årlig nationell befolkningsundersökning med syftet att fånga ...