Ämnen
Kör när det är grönt i gruppen Samhällsbyggnad hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-566-0)
ISBN-nummer:978-91-7585-566-0
Utgivningsdag:2017-09-25

Kör när det är grönt

Utformning av trafiksignaler
Info:
Trafiksignalen kan vid höga hastigheter och korsande trafik fungera som en ren säkerhetsanläggning medan dess primära funktion i tätortsmiljöer är att styra trafiken och fördela kapaciteten i en korsningspunkt mellan olika trafikströmmar och trafikantslag. Den ger trygghet för oskyddade trafikanter och spelar en viktig roll för synskadade personer. Därför måste trafiksignalen utformas så att den känns meningsfull och lätt kan uppfattas och förstås av trafikanterna.

Skriften ska ses som ett stöd i hur trafiksignaler bör utformas för att vara trafiksäkra och effektiva för alla typer av trafikanter samtidigt som de följer vägmärkesförordningen och föreskrifterna.
Köp 5 st eller fler för 250 kr/st
300 kr
Antal: 
Artnr:
7585-566-0
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Utmärkta föreskrifter
Trafikförhållandena varierar avsevärt mellan olika platser och gator. Av det sk...
100 kr
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018
Rapporten innehåller 15 resultatöversikter där landsting och regioners hälso- och sjukvård jämförs...
God revisionssed i kommunal verksamhet 2018
Revision i kommuner och regioner ska ske enligt god revisionssed. Utöver kommunallagens regle...
165 kr
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr