Ämnen
Kör när det är grönt i gruppen Samhällsbyggnad hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-566-0)
ISBN-nummer:978-91-7585-566-0
Utgivningsdag:2017-09-25

Kör när det är grönt

Utformning av trafiksignaler
Info:
Trafiksignalen kan vid höga hastigheter och korsande trafik fungera som en ren säkerhetsanläggning medan dess primära funktion i tätortsmiljöer är att styra trafiken och fördela kapaciteten i en korsningspunkt mellan olika trafikströmmar och trafikantslag. Den ger trygghet för oskyddade trafikanter och spelar en viktig roll för synskadade personer. Därför måste trafiksignalen utformas så att den känns meningsfull och lätt kan uppfattas och förstås av trafikanterna.

Skriften ska ses som ett stöd i hur trafiksignaler bör utformas för att vara trafiksäkra och effektiva för alla typer av trafikanter samtidigt som de följer vägmärkesförordningen och föreskrifterna.
Köp 5 st eller fler för 250 kr/st
300 kr
Antal: 
Artnr:
7585-566-0
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Ladda för framtiden
Laddinfrastruktur är ett område som blivit allt mer aktuellt i Sverige. Ambitionen med d...
100 kr
Utmärkta föreskrifter
Trafikförhållandena varierar avsevärt mellan olika platser och gator. Av det sk...
100 kr
Flyttning av fordon: handbok för kommunens handläggare
Beslut om att flytta fordon kan innebära svåra överväganden. Flyttning av ford...
175 kr
Åtgärdskatalogen
Denna Åtgärdskatalog är en bearbetad och utökad upplaga av den Åtgä...
283 kr