Ämnen
Köp av verksamhet 2019 i gruppen Ekonomi hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-550-9)
ISBN-nummer: 978-91-7585-550-9
Utgivningsdag: 2019-12-12

Köp av verksamhet 2019

Kommuner och regioner 2006?2018
Info:
Årets rapport samlar information om hur kommuner och regioner använder marknaden för att lösa välfärdsuppdraget och ger olika beskrivningar av omfattning och utveckling.
Med köp av verksamhet avses kostnader för köp av verksamhet från andra aktörer, där verksamheten annars skulle ha utförts i egen regi.
Många medborgare är berörda. Som patient, brukare, boende, klient, resenär eller elev får många sin välfärd, kultur eller trafik utförd av personal anställd hos privata aktörer.
Även valfrihetssystemens utbredning samt antal företag som levererar tjänster till kommuner och regioner presenteras.
Basåret för stora delar av uppföljningen är 2006. Tidsserien nu omfattar tretton år.
0 kr
Artnr:
7585-550-9
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2019
Denna rapport är den tolfte i ordningen där Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillsammans med M...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...