Ämnen
Köp av verksamhet 2016 i gruppen Ekonomi hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-539-4)
ISBN-nummer:978-91-7585-539-4
Utgivningsdag:2017-12-08

Köp av verksamhet 2016

Kommuner, landsting och regioner 2006–2016
Info:
SKL följer utvecklingen av köpt verksamhet i kommuner, landsting och regioner. Att köpa verksamhet är ett alternativ till att utföra den själv i egen regi. Basåret för uppföljningen är 2006 och tidsserien omfattar nu elva år.
Kommuners, landstings och regioners kostnader för köpt verksamhet fortsätter att öka, men den andel som köpt verksamhet utgör av totala kostnaden ökar inte i samma omfattning. För landsting och regioner har andelen köpt vård minskat 2016, vilket är något av ett trendbrott. Andelen köpt verksamhet i kommunerna fortsätter emellertid att öka, men utvecklingen ser olika ut inom olika verksamhetsområden.
Artnr:
7585-539-4
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Hälso- och sjukvårdsbarometern 2017
Hälso- och sjukvårdsbarometern är en årlig nationell befolkningsundersökning med syftet att fånga ...
Öppna jämförelser - Grundskola 2017
I Öppna jämförelser – Grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå.
Sko...