Ämnen
Köp av verksamhet 2016 i gruppen Ekonomi hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-539-4)
ISBN-nummer: 978-91-7585-539-4
Utgivningsdag: 2017-12-08

Köp av verksamhet 2016

Kommuner, landsting och regioner 2006-2016
Info:

SKL följer utvecklingen av köpt verksamhet i kommuner, landsting och regioner. Att köpa verksamhet är ett alternativ till att utföra den själv i egen regi. Basåret för uppföljningen är 2006 och tidsserien omfattar nu elva år.

I årets uppföljning finns ett trendbrott. Totalt sett ökar utbetalningarnas till privata utförare, och en större andel av kommuners, landstings och regioners totala kostnader än någonsin tidigare går till privata utförare. Men ökningstakten, sett som andelen köp verksamhet i förhållande till totala kostnader, utvecklas inte i samma takt som tidigare. Inom vissa verksamhetsområden minskar också andelen privat verksamhet.

Antal: 
Artnr:
7585-539-4
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Ekonomirapporten, oktober 2019
Vi befinner oss nu i början av en lång period med demografiska behov som ökar snabb...
100 kr