Ämnen
Köp av verksamhet 2016 i gruppen Ekonomi hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-539-4)
ISBN-nummer:978-91-7585-539-4
Utgivningsdag:2017-12-08

Köp av verksamhet 2016

Kommuner, landsting och regioner 2006-2016
Info:

SKL följer utvecklingen av köpt verksamhet i kommuner, landsting och regioner. Att köpa verksamhet är ett alternativ till att utföra den själv i egen regi. Basåret för uppföljningen är 2006 och tidsserien omfattar nu elva år.

I årets uppföljning finns ett trendbrott. Totalt sett ökar utbetalningarnas till privata utförare, och en större andel av kommuners, landstings och regioners totala kostnader än någonsin tidigare går till privata utförare. Men ökningstakten, sett som andelen köp verksamhet i förhållande till totala kostnader, utvecklas inte i samma takt som tidigare. Inom vissa verksamhetsområden minskar också andelen privat verksamhet.

Antal: 
Artnr:
7585-539-4
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Metodbok för koordinering
Hälso- och sjukvården ska bidra tillsammans med andra aktörer i samhället till...
100 kr
Öppna jämförelser - Grundskola 2018
I Öppna jämförelser – Grundskola 2018 beskriver Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) nyckeltal om...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018
Rapporten innehåller 15 resultatöversikter där landsting och regioners hälso- och sjukvård jämförs...
God revisionssed i kommunal verksamhet 2018
Revision i kommuner och regioner ska ske enligt god revisionssed. Utöver kommunallagens regle...
165 kr