Ämnen
Kontrollen av receptfria läkemedel i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-816-7)
ISBN-nummer:978-91-7164-816-7
Utgivningsdag:2012-07-06

Kontrollen av receptfria läkemedel

Info:
Hur kontrollen av handel med vissa receptfria läkemedel genomförs i kommunerna.
Artnr:
7164-816-7
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Ekonomirapporten, maj 2019
Tillväxten i det reala skatteunderlaget förväntas dämpas rejält åren...
100 kr
Klimatförändringarnas lokala effekter
Det är allmänt känt att vår planet blir varmare och att det riskerar att få allvarliga konsekvense...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...