Ämnen
Konsensusmetoder inom hälso- och sjukvård :  en kunskapsöversikt i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-486-2)
ISBN-nummer:978-91-7164-486-2
Utgivningsdag:2009-11-25

Konsensusmetoder inom hälso- och sjukvård : en kunskapsöversikt

Info:
Allt arbete i hälso- och sjukvården ska vara grundat i vetenskap och beprövad erfarenhet. Detta gäller för varje beslut om åtgärd, exempelvis att utfärda recept, besluta om röntgenundersökning eller operation. För många åtgärder är det vetenskapliga kunskapsunderlaget bristfälligt och beprövad erfarenhet blir då den kunskapskälla man har att förlita sig på. Att på ett systematiskt sätt fånga och mäta beprövad erfarenhet är inte enkelt.

Denna kunskapsöversikt, som framtagits inom ramen för utvecklingsprojektet Nationella medicinska indikationer, beskriver och analyserar olika metoder som använts för att fånga och mäta erfarenhetsbaserad kunskap.
Artnr:
7164-486-2
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Ekonomirapporten, maj 2019
Tillväxten i det reala skatteunderlaget förväntas dämpas rejält åren...
100 kr
Klimatförändringarnas lokala effekter
Det är allmänt känt att vår planet blir varmare och att det riskerar att få allvarliga konsekvense...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...