Ämnen
Konkurrens på kommunala villkor : om konkurrensutsättning och gränsen mellan marknad och byråkrati : en översikt i gruppen  hos SKL Fastigheter och Service AB (7289-094-0)
ISBN-nummer:91-7289-094-0
Utgivningsdag:2002-08-27

Konkurrens på kommunala villkor : om konkurrensutsättning och gränsen mellan marknad och byråkrati : en översikt

Info:

Konkurrensutsättning och alternativa driftsformer finns numer i många kommuner. Som offentlig organisation har kommunen särskilda villkor att rätta sig efter. Hur kan en kommun dra nytta av marknaden, hitta idéer till förnyelse, och samtidigt gagna värden som kvalitet, likabehandling och medborgarinsyn? Å ena sidan finns förväntningar om kostnader, kvalitet, valfrihet, förnyelse och nya idéer. Å andra sidan finns farhågor om bristande insyn, segregation och vinstmotiv.

I Konkurrens på kommunala villkor presenterar Fredrik Andersson, docent i nationalekonomi vid Lunds universitet, forskning, utredningar och erfarenheter från andra länder. Här finns bland annat en idé om s.k. relationskontrakt som ett sätt att hantera kombinationen av mjuk verksamhet och konkurrensutsättning.

Artnr:
7289-094-0
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre 2017
Detta är den åttonde rapporten med indikatorbaserade jämförelser av vården och omsorgen om äldre, ...
Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden
Välfärden står inför en stor rekryteringsutmaning när antalet barn och ga...
Skolans rekryteringsutmaningar
Rekryteringsbehovet av lärare är stort för kommuner och skolor i hela landet. I denna rapport ges ...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...