Ämnen
Kommunernas moms: ett häfte om kommunkontosystemet 2010 i gruppen Ekonomi hos SKL Fastigheter och Service AB (5201)

Kommunernas moms: ett häfte om kommunkontosystemet 2010

Info:
Syftet med detta häfte är att göra en översiktlig genomgång av kompensations­systemet för kommunernas ingående moms, det så kallade kommunkontosystemet. Det trädde i kraft 1996, från och med år 2003 förändrades systemets finansiering.

Genom­gången omfattar en beskrivning av de problem systemet är tänkt att lösa, bakgrunden till systemet, systemets uppbyggnad samt några funderingar kring statens beslut om övertagande av systemets finansiering. I texten nämns bara kommunernas situation, men i princip gäller samma resonemang även för landstingen.
Artnr:
5201
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Ekonomirapporten, maj 2019
Tillväxten i det reala skatteunderlaget förväntas dämpas rejält åren...
100 kr
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr