Ämnen
Kommunernas moms: ett häfte om kommunkontosystemet 2010 i gruppen Ekonomi hos SKL Fastigheter och Service AB (5201)

Kommunernas moms: ett häfte om kommunkontosystemet 2010

Info:
Syftet med detta häfte är att göra en översiktlig genomgång av kompensations­systemet för kommunernas ingående moms, det så kallade kommunkontosystemet. Det trädde i kraft 1996, från och med år 2003 förändrades systemets finansiering.

Genom­gången omfattar en beskrivning av de problem systemet är tänkt att lösa, bakgrunden till systemet, systemets uppbyggnad samt några funderingar kring statens beslut om övertagande av systemets finansiering. I texten nämns bara kommunernas situation, men i princip gäller samma resonemang även för landstingen.
Artnr:
5201
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Använd SIP - Ett verktyg vid samverkan
Individuella planer ska upprättas när någon har behov av insatser både frå...
75 kr