Ämnen
Kommunerna och förvaltningspolitiken under 40 år i gruppen Politisk styrning hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-586-8)
ISBN-nummer: 978-91-7585-586-8
Utgivningsdag: 2017-12-13
Serie: Debatt pågår

Kommunerna och förvaltningspolitiken under 40 år

Info:
Stig Montin om hur New Public Management påverkat förvaltningspolitiken. Inspirationstext till slutrapport för "Programberedningen för styrning av offentligt finansierad verksamhet", SKL 2017
0 kr
Artnr:
7585-586-8
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Offentlighetens organisering
Kerstin Sahlin, inspiration till slutrapport för "Programberedningen för styrning av off...
REFLEKTIONER KRING KVALITET, RESULTAT OCH EFFEKTIVITET
SKL tillsatte 2015 Programberedningen för styrning av offentlig verksamhet som fick i uppdrag att ...
STYRNING OCH PROFESSIONELLT INFLYTANDE I OFFENTLIGA ORGANISATIONER
SKL tillsatte 2015 Programberedningen för styrning av offentlig verksamhet som fick i uppdrag att ...
NPM och tillit
Annika Lantz, inspiration till slutrapport för "Programberedningen för styrning av offentligt fina...
Andra har också visat intresse för:
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Ekonomirapporten, oktober 2019
Vi befinner oss nu i början av en lång period med demografiska behov som ökar snabb...
100 kr