Ämnen
Kommuners och landstings pensionsskuld - ekonomi, hantering och redovisning i gruppen Ekonomi hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-689-7)
ISBN-nummer:978-91-7164-689-7

Kommuners och landstings pensionsskuld - ekonomi, hantering och redovisning

Info:
Kommuner och landsting har god kunskap om pensionsskulden och strategier för att hantera denna. Kommunerna menar själva att pensionsskulden är belastande men hanterbar för den kommunala ekonomin. Detta bland annat visar rapporten "Kommuners och landstings pensions­skuld".

Rapporten bygger på en enkät ställd till ekonomichefer och ekonomidirektörer i samtliga kommuner och landsting. Över 80 procent har besvarat enkäten.

Enkäten belyser även hur mycket tillgångar som finns öronmärkta för kommande pensionsutbetalningar och hur pensionsbördan skiljer sig åt mellan enskilda kommuner och landsting.
Artnr:
7164-689-7
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet
Den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet är hela skolväsendets handlingsp...
Ekonomirapporten, maj 2019
Tillväxten i det reala skatteunderlaget förväntas dämpas rejält åren...
100 kr
Använd SIP - Ett verktyg vid samverkan
Individuella planer ska upprättas när någon har behov av insatser både frå...
75 kr
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018
Rapporten innehåller 15 resultatöversikter där landsting och regioners hälso- och sjukvård jämförs...