Ämnen
Kommunalekonomisk utjämning : en informationsskrift  utjämningssystem för kommuner och landsting år 2008 i gruppen Ekonomi hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-350-6)
ISBN-nummer: 978-91-7164-350-6
Utgivningsdag: 2008-04-25

Kommunalekonomisk utjämning : en informationsskrift utjämningssystem för kommuner och landsting år 2008

Info:

"Kommuner och landsting står för större delen av våra välfärdstjänster. De ansvarar för skolan, sjukvården och olika omsorger. Därför är kommunernas och landstingens utgiftsandel av bnp högre än i något annat land. ; Det finns därför ett behov av att utjämna de ekonomiska förutsättningarna när det gäller både inkomster och strukturella skillnader. Syftet är att åstadkomma likvärdiga förutsättningar för alla kommuner och landsting att bedriva sin verksamhet

""Kommunalekonomisk utjämning"" är en översikt av det system som började gälla 1 januari 2005. Denna uppdaterade upplaga har med de förändringar som infördes 1 januari 2008."

Artnr:
7164-350-6
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Ekonomirapporten, oktober 2019
Vi befinner oss nu i början av en lång period med demografiska behov som ökar snabb...
100 kr