Ämnen
Kommunala trafiksäkerhetsprogram i gruppen Samhällsbyggnad hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-368-0)
ISBN-nummer:978-91-7585-368-0
Utgivningsdag:2016-01-18

Kommunala trafiksäkerhetsprogram

Tips och råd från kommuner som visar vägen
Info:
Nollvisionen är grunden för allt trafiksäkerhetsarbete i Sverige och har som mål att ingen ska skadas allvarligt eller dö i trafiken. Att minska antalet olyckor i våra tätorter är dock inget som låter sig göras över en natt utan det krävs ett långsiktigt arbete. För att stödja kommunerna har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tagit fram en inspirationsskrift om kommunala trafiksäkerhetsprogram. Genom reportage, tips och erfarenheter från redan aktiva kommuner hoppas SKL att skriften ska inspirera tjänstemän och politiker till att påbörja och utveckla arbetet med kommunala trafiksäkerhetsprogram.
100 kr
Antal: 
Artnr:
7585-368-0
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Lokala insatser mot våldsbejakande politisk extremism
Alla kommuner är unika men har samtidigt mycket gemensamt. Den här exempelskriften syfta...
50 kr
Modell för risk och händelseanalys
Modell för risk- och händelseanalys. Systematiskt förbättringsarbete inom Indi...
80 kr
Kommunal VGU-guide
Lär dig utforma gaturummet! VGU-guiden är ett stöd för planerare, trafikutform...
100 kr
Parkeringshandbok
Parkeringshandboken är avsedd att fungera som ett stöd i kommunernas arbete med parkerin...
150 kr