Ämnen
Kommunala strategier vid marknadsstyrning - omsorg om relationer i gruppen Äldreomsorg hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-980-5)
ISBN-nummer:978-91-7164-980-5
Utgivningsdag:2014-04-29
Serie:Kvalitetssäkrad välfärd

Kommunala strategier vid marknadsstyrning - omsorg om relationer

Info:
En allt större del av de offentligt finansierade välfärdstjänsterna utförs av privata aktörer. Detta får till följd att styrning och uppföljning kommer allt mer i fokus. För att ge stöd i detta arbete tar Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, fram ett antal skrifter och verktyg.

Syftet med denna rapport är att beskriva hur två kommuner arbetar med att utveckla relationerna mellan olika aktörer då särskilda boenden upphandlats.

Kommuninvest i Väst har haft i uppdrag att genomföra denna rapport. Författare har varit Gustaf Kastberg, Lunds universitet och Ola Mattisson, Ekonomihögskolan i Lund.
Artnr:
7164-980-5
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Att följa upp verksamhet
En allt större andel av kommuner och landstings verksamheter utförs av andra än kom...
80 kr
Förutsättningar för uppföljning
En allt större andel av kommuner och landstings verksamheter utförs av andra än kom...
80 kr
Offentliga uppgifter till vår tjänst
En allt större andel av kommuner och landstings verksamheter utförs av andra än kom...
Användarguide för verktyget kravsorteraren
En allt större del av kommuner och landstings verksamheter utförs av andra än kommu...
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Hälso- och sjukvårdsbarometern 2017
Hälso- och sjukvårdsbarometern är en årlig nationell befolkningsundersökning med syftet att fånga ...
Öppna jämförelser - Grundskola 2017
I Öppna jämförelser – Grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå.
Sko...