Ämnen
Kommunala behovsutredningar i gruppen Miljö hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-600-1)
ISBN-nummer: 978-91-7585-600-1
Utgivningsdag: 2018-01-26

Kommunala behovsutredningar

En skrift om tillsynsbehov för miljötillsyn och livsmedelskontroll
Info:
I den här skriften beskrivs hur en behovsutredning kan genomföras och vilka bedömningar kommunen behöver göra. Syftet är att det ska bli lättare att förstå vad en behovsutredning är och hur det politiska utrymmet för prioriteringar i tillsynen ser ut. Skriften kan fungera som inspirationskälla och vara ett underlag till diskussion om hur man kan göra behovsutredningar.
Antal: 
Artnr:
7585-600-1
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Ekonomirapporten, oktober 2019
Vi befinner oss nu i början av en lång period med demografiska behov som ökar snabb...
100 kr