Ämnen
Kommunala behovsutredningar i gruppen Miljö hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-600-1)
ISBN-nummer:978-91-7585-600-1
Utgivningsdag:2018-01-26

Kommunala behovsutredningar

En skrift om tillsynsbehov för miljötillsyn och livsmedelskontroll
Info:
I den här skriften beskrivs hur en behovsutredning kan genomföras och vilka bedömningar kommunen behöver göra. Syftet är att det ska bli lättare att förstå vad en behovsutredning är och hur det politiska utrymmet för prioriteringar i tillsynen ser ut. Skriften kan fungera som inspirationskälla och vara ett underlag till diskussion om hur man kan göra behovsutredningar.
Antal: 
Artnr:
7585-600-1
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Kommunikation mellan fastighetsägare och hyresgäster
Den här skriften är till för dig som vill förbättra relationen med dina h...
300 kr
Jobb som gör skillnad - vad tycker unga om välfärdens yrken?
Rapporten ”Jobb som gör skillnad” bygger på en enkätundersökning&#...
100 kr