Ämnen
Kommunal revision i stiftelser och övriga företag i gruppen Demokratifrågor hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-672-8)
ISBN-nummer: 978-91-7585-672-8
Utgivningsdag: 2019-01-31

Kommunal revision i stiftelser och övriga företag

Tillhör god revisionssed i kommunal verksamhet 2018
Info:
Promemorian innehåller fakta om stiftelser, handels- och kommanditbolag, ekonomiska och ideella föreningar till vilka kommunala revisorer utses. Den belyser revisionsuppdragen, revisionsprocessen samt revisorernas förhållningssätt och arbetsformer.
0 kr
Artnr:
7585-672-8
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2019
Denna rapport är den tolfte i ordningen där Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillsammans med M...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...