Ämnen
Kommunal revision i stiftelser och övriga företag i gruppen Demokratifrågor hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-672-8)
ISBN-nummer: 978-91-7585-672-8
Utgivningsdag: 2019-01-31

Kommunal revision i stiftelser och övriga företag

Tillhör god revisionssed i kommunal verksamhet 2018
Info:
Promemorian innehåller fakta om stiftelser, handels- och kommanditbolag, ekonomiska och ideella föreningar till vilka kommunala revisorer utses. Den belyser revisionsuppdragen, revisionsprocessen samt revisorernas förhållningssätt och arbetsformer.
0 kr
Artnr:
7585-672-8
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Ekonomirapporten, maj 2019
Tillväxten i det reala skatteunderlaget förväntas dämpas rejält åren...
100 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...