Ämnen
Kommunal revision i stiftelser och övriga företag i gruppen Demokratifrågor hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-672-8)
ISBN-nummer:978-91-7585-672-8
Utgivningsdag:2019-01-31

Kommunal revision i stiftelser och övriga företag

Tillhör god revisionssed i kommunal verksamhet 2018
Info:
Promemorian innehåller fakta om stiftelser, handels- och kommanditbolag, ekonomiska och ideella föreningar till vilka kommunala revisorer utses. Den belyser revisionsuppdragen, revisionsprocessen samt revisorernas förhållningssätt och arbetsformer.
0 kr
Artnr:
7585-672-8
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Ekonomirapporten, maj 2019
Tillväxten i det reala skatteunderlaget förväntas dämpas rejält åren...
100 kr
Se, förstå och förändra
Pojkar som grupp uppnår lägre skolresultat än flickor. Det avspeglas bland annat i andelen som upp...